เทคนิคการใช้อีเอ

แท่งเทียน Piercing Pattern กับ Dark Cloud Cover

ตุลาคม 25, 2019

รูปแบบ แท่งเทียน Piercing Pattern กับ Dark Cloud Cover

Piercing Pattern เป็นสัญญาณเทรดขึ้น อยู่ในเทรนด์ขาลง โดยมีเนื้อเทียนค่อนข้างยาว และมีราคาปิดที่สูงเกินครึ่งของแท่งเทียนสีแดงก่อนหน้า แท่งเทียนมีความยาวอยู่ในระดับหนึ่งและมีราคาปิดเกือบถึงราคาต่ำสุดของแท่งเทียนที่อยู่ในเทรนด์ขาลงก่อนหน้า

Dark Cloud Cover เป็นสัญญาณเทรดลง
อยู่ในเทรนด์ขาขึ้น โดยมีเนื้อเทียนค่อนข้างยาวและมีราคาปิดที่สูงเกินกว่าครึ่งของแท่งเทียนสีเขียวก่อนหน้า แท่งเทียนมีราคาเปิดที่ใกล้เคียงกับราคาสูงสุดของแท่งเทียนที่อยู่ในเทรนด์ขาขึ้นก่อนหน้านั้นเช่นกัน

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply