เทคนิคการใช้อีเอ

วิธีการเพิ่ม MT4 หลายๆโปรแกรม 

กรกฎาคม 16, 2018

วิธีการเพิ่ม MT4 หลายๆโปรแกรม

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-mt4-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-1

1 – คลิก My Computer

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-mt4-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-2

1 – เลือก Disk C:

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-mt4-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-3

1 – คลิก Program Files (x86)

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-mt4-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-4

1 – คลิกขวาที่ โฟลเดอร์ XM MT4 —–เลือก Copy

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-mt4-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-5

1 – นำเมาส์วางไว้ที่ว่างใต้ โฟลเดอร์ XM MT4

–   คลิกขวา เลือก Paste

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-mt4-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-6

1 – คลิกซ้ายที่ โฟลเดอร์ XM MT4 Copy

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-mt4-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-7

1 – คลิกขวาที่ terminal เลือก Send to ——–   Desktop (create shortcut)

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-mt4-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-8

1 – คลิกขวา ที่ terminal – Shortcut เลือก Rename —- เปลี่ยนชื่อได้ตามใจเลยครับ

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-mt4-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-9

ใช้งานได้เลยครับ 🙂

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply